Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook.com!

 Dzień Przedszkolaka

Przedszkole czynne od 6.30 do 19.00

Godziny pracy przedszkola uzgadniane są z rodzicami.

 

 

6:30-8:00   schodzenie się dzieci (dowolne zabawy w kącikach zainteresowań)
8:00-8:45   zabawy integracyjne
9:00-9:25   śniadanie
9:30-10:30

  zajęcia edukacyjne i warsztatowe

  (językowe, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne)

10:45-12:00   zabawy ruchowe w przedszkolnym ogrodzie
12:15-12:45   obiad (drugie danie)
12:45-14:00

  zajęcia wyciszające (muzyka relaksacyjna)

  czytanie bajek - należymy do Czytających Przedszkoli w ramach akcji

  Cała Polska Czyta Dzieciom

  (możliwość leżakowania)

14:00-14:30   obiad
15:00-15:45   popołudniowe zajęcia
15:45-16:00   podwieczorek
16:00-19:00

  warsztaty z twórczego myślenia, zabawa w teatrzyk, bajkowanie,

  zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, zajęcia w ogrodzie